Regeringens arbetsvecka

Valtioneuvoston istuntosali

Regeringen fattar beslut i finansutskottet på onsdagar, vid statsrådets allmänna sammanträde  på torsdagar och vid föredragningen för republikens president, på fredagar. Ministrarna deltar också regelbundet i ministerutskottens och ministerarbetsgruppernas möten samt alltid vid behov i den s.k. aftonskolan som är regeringens inofficiella sammanträde.  Dessutom har ministrarna uppgifter som anknyter till det egna ministeriets förvaltningsområde samt till arbetet som riksdagsledamot.

 

Beslut

På dessa sidor publiceras på förhand de ärenden som skall behandlas vid nästa statsrådets allmänna sammanträde och presidentföredragning. Genast efter beslutsfattandet publiceras korta sammandrag av besluten, besluten och bilagehandlingarna samt pressmeddelanden om besluten.

Beslut (på finska)

Uppföljningen av regeringsprogrammet

Statsminister Jyrki Katainens regering beslutade ta i bruk nya metoder för uppföljningen av regeringsprogrammet. Samtidigt som regeringen beredade en strategi för precisering av regeringsprogrammet beredade den också ett rambeslut för statsfinanserna under regeringsperioden.

Läs mera