Statsrådet

Statsrådsborgen invid Senatstorget

Med statsrådet avses Finlands regering som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det organ för beslutsfattandet som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

 

Riksdagen väljer statsminister, som republikens president därefter utnämner till uppdraget. Presidenten utnämner de övriga ministrarna i enlighet med statsministerns förslag. Ministrarna skall vara för redbarhet och skicklighet kända finska medborgare.

 

De ärenden som hör till statsrådet avgörs vid statsrådets allmänna sammanträde eller i det ministerium som saken gäller. Vid allmänt sammanträde avgörs vittsyftande och principiellt viktiga ärenden. Statsrådet bereder och verkställer presidentens beslut.

Regeringsprogrammen

Finland har under sin självständighetstid haft 73 regeringar.  I början var regeringsprogrammen statsministrarnas ställningstaganden och programförklaringar.

 

Programmen har  samlats från flera källor, bl.a. utlåtanden vid intervjuer med statsministrarna, tidningar och statsrådets protokoll.

Alla regeringsprogram (på finska)

 

Ministrarna genom tiderna

I statsrådets ministerdatasystem finns information om alla regeringar under Finlands självständighetstid och om nästan 600 ministrar.

 

Via systemet kan man söka information om regeringarnas sammansättningar, ministrarnas personuppgifter eller t.ex. kontrollera vem som varit utrikesminister längst. I systemet finns också uppgifter om ministrarnas medarbetare och statssekreterarna för de senaste regeringarna.

Finlands regeringar och ministrar fr.o.m 1917