Information om webbplatsen


Innehåll

Användningsvillkor

Funktioner

Teknisk information

Ytterligare information

 


 

Statsrådets webbtjänst består av statsradet.fi och av media.statsradet.fi, som är en nättjänst för medierna som kräver registrering. Statsrådets kommunikationsavdelning, som finns vid statsrådets kansli, ansvarar för webbplatsen och upprätthåller den.

 

Webbplatsen betjänar på finska, svenska och engelska. Den finskspråkiga webbplatsen innehåller mest information.

 

Innehåll

 

framsidan hittar du de färskaste nyheterna om statsrådet både som nyhetspuffar och som nyhetsflöde. Webb-TV:n förmedlar regeringens och statsministerns presskonferenser och inom den närmaste framtiden även andra ministeriers informationstillfällen. Statsrådets Twitter-kanal visar statsrådets och ministeriernas pressmeddelanden och tal samt information om aktuella händelser i regeringen. På Flickr delar statsrådets kommunikationsavdelning foton från regeringens och statsministerns viktiga evenemang. Från framsidan kommer du också till statsrådets elektroniska telefonkatalog. 

 

Regeringens och ministeriernas pressmeddelanden, information om statsrådets beslut samt statsministerns och de övriga ministrarnas tal hör till sådant viktigt aktuellt material som finns på webbplatsen. Du kan beställa pressmeddelanden enligt valda teman till din egen e-post. Under avsnittet Aktuellt finns också en kalender. I bildbanken finns bilder av ministrarna i den sittande regeringen och av statsrådets lokaliteter.

 

I avsnittet Regeringen finns bl.a. ministrarnas person- och kontaktuppgifter och uppgifter om ministrarnas medarbetare samt om ministrarnas arbetsfördelning, ställföreträdare och om ministerutskott och råd. I avsnittet Regeringens verksamhet finns aktuellt material som hänför sig till regeringens arbete, t.ex. veckoprogram, information om statsrådets beslut samt redogörelser, meddelanden, upplysningar från statsministern och interpellationssvar samt information om uppföljningen av regeringsprogrammet. 

 

På webbplatsen finns också allmän information om statsrådets verksamhet och historia, t.ex. regeringsprogrammen för självständighetstidens alla regeringar. Tjänsten Finlands regeringar och ministrar fr.o.m. 1917 innehåller information om Finlands regeringar och ministrar. Via avsnittet Ministerierna kommer du till ministeriernas egna webbsidor. Här finns också kontaktinformation för ministerierna och deras kommunikationsenheter.   

 

En egen EU-helhet har skapats för ärenden som gäller Europeiska unionen. Pressmeddelanden, tal och annat aktuellt material om EU-ärenden finns nu på en och samma plats, likaså nyhetsmaterial från EU-ministerutskottet. På sidorna finns också information om behandlingen av EU-ärenden i Finland och de populära sidorna om arbetsplatser inom EU.

 

I registret finns ett alfabetiskt index och länkar som underlättar sökningen samt arkiverade helheter, såsom central information om de senaste regeringarna.

Från webbplatsens alla sidor kommer man till funktionen sökning, register, de finsk- och engelskspråkiga webbplatserna, responsblanketten, kontaktinformation, sidkartan och presentationen av webbplatsen.

 

Funktioner

 

Sökning

 

Varje sida har en sökfunktion, som du kan använda för att söka information på statsrådets webbsidor. Sökfunktionen finns också på de finsk- och engelskspråkiga sidorna. Sidkartan och det alfabetiska indexet hjälper dig i sökningen.

 

Länkar

 

Tjänstens interna länkar öppnas i samma webbfönster. Externa länkar öppnas i nya webbfönster, likaså pdf-filerna.

 

I nedre kanten av sidorna finns en länk för utskrift. Via länken öppnas sidan i ett nytt fönster, där du kan skriva ut en textversion av sidan.

 

RSS-tjänster och delning av innehåll i sociala medier

 

Statsrådets webbtjänst erbjuder ministeriernas pressmeddelanden och tal som RSS-flöde.

 

Ytterligare information om RSS-tjänst

 

Med hjälp av verktyget för innehållsdelning som finns på webbsidorna kan du dela aktuellt material från statsrådet i de sociala medierna. 

 

Respons

 

På responsblanketten kan du ge respons till statsrådets kansli eller andra ministerier. Responsen behandlas under tjänstetid, och besvaras inom två veckor. Om du önskar få svar på respons och frågor, fyll då också i dina kontaktuppgifter (e-postadress eller namn och adress). Vi svarar främst per e-post. All officiell post bör skickas till registratorskontoret på adressen kirjaamo(at)vnk.fi.

 

Teknisk information

 

Webbplatsen bygger på XHTML-teknik och layouten är som bäst då man använder de nyaste versionerna av webbläsare. Sidorna kan också läsas med äldre webbläsare och med textbaserade webbläsare, men då ser sidorna eventuellt annorlunda ut och alla funktioner går nödvändigtvis inte att använda fullständigt.

 

Webbplatsen innehåller också pdf-dokument samt ljud- och videoupptagningar. För pdf-filerna behövs programmet Adobe Acrobat Reader. Programmet kan laddas ner gratis på Adobes hemsida.

 

Ljudupptagningarna kan också laddas ner som mp3-filer och videorna som streaming i Flash-format. Gamla ljudupptagningar finns som RealMedia-upptagningar.

 

Användningsvillkor

 

Upphovsrätt

 

Rätten till allt text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen innehas av statsrådets kansli eller någon annan namngiven informationslämnare. Upphovsrätten till t.ex. pressmeddelanden och tal innehas av det ministerium som uppgivits som textens utgivare.

 

Webbplatsens textmaterial kan användas fritt och länkar till sidorna får skapas förutsatt att källan uppges och att det sker i sådana sammanhang som överensstämmer med god sed. Om kommersiell användning av materialet måste alltid avtalas särskilt med statsrådets kansli.

 

Användningsvillkoren för bildbanken

 

Juridiskt förbehåll

 

Statsrådets kommunikationsavdelning vid statsrådets kansli ansvarar för webbplatsen. Varje ministerium svarar för innehållet i sina egna pressmeddelanden och tal som förmedlas via nättjänsten.

 

Man har på alla sätt strävat efter att webbplatsens innehåll är så korrekt och aktuellt som möjligt. Statsrådets kansli ansvarar inte för kostnader eller skador som orsakas användaren till följd av eventuella fel i innehållet på webbplatsen. Ministeriet ansvarar inte heller för sådana olägenheter som beror på tekniska störningar eller för sådant material som har producerats externt och som webbplatsen har länkar till.

 

Behandling av personuppgifter

 

Statsrådets kansli har förbundit sig att skydda användarnas personliga integritet och personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Inga sådana uppgifter samlas in med vilka enskilda användare kan identifieras. Vi behöver e-postadressen eller andra kontaktuppgifter endast då vi svarar på frågor eller respons.

 

Inga personuppgifter samlas in om webbplatsens användare. Allmän statistik om användningen av webbplatsen samlas in och används vid utvecklingen av webbtjänsterna. Sådana uppgifter är

- användarens IP-adress

- klockslag

- besökta sidor

- typ av webbläsare

 

Ytterligare information

 

Ytterligare information om webbplatsen fås av statsrådets kommunikationsavdelning info@vnk.fi.