Ministeriernas kontaktinformation

 

Statsrådets kansli

 

Besöksadress: Snellmansgatan 1 A, Helsingfors

Postadress: PB 23, 00023 Statsrådet

 

Växel: 0295 16001

Fax: 09-1602 2165

 

E-post: förnamn.efternamn@vnk.fi

Registratorskontorets e-post: registratorskontoret(at)vnk.fi
ersätt (at) med tecknet @

 

vnk.fi/svenska

 


Utrikesministeriet

 

Besöksadress: Sjöekipaget, Maringatan 22,
Marinkasernsgatan 5 F

Postadress: PB 176, 00023 Statsrådet

 

Växel: 0295 350 000

Telefonjour (24 timmar): 09-1605 5555

Fax: 09-629 840

 

E-post: förnamn.efternamn@formin.fi

Registratorskontorets e-post: kirjaamo.um(at)formin.fi
ersätt (at) med tecknet @

 

formin.finland.fi/svenska

 


Justitieministeriet

 

Besöksadress: Södra esplanaden 10, Helsingfors

Postadress: PB 25, 00023 Statsrådet

 

Växel: 0295 16001

Fax: 09-1606 7730

 

E-post: förnamn.efternamn@om.fi

Registratorskontorets e-post: oikeusministerio(at)om.fi
ersätt (at) med tecknet @

 

oikeusministerio.fi/sv/index.html

 


Inrikesministeriet

 

Besöksadress: Kyrkogatan 12, Helsingfors

Postadress: PB 26, 00023 Statsrådet

 

Växel: 0295 480 171

Fax: 0295 418 888

 

E-post: förnamn.efternamn@intermin.fi

Registratorskontorets e-post: kirjaamo(at)intermin.fi
ersätt (at) med tecknet @

 

www.intermin.fi/sv

 


Försvarsministeriet

 

Besöksadress: Södra Magasinsgatan 8

Postadress: PB 31, 00131 Helsingfors

 

Växel: 0295 16001

Fax: 09-1608 8244

 

E-post: förnamn.efternamn@defmin.fi

Registratorskontorets e-post: kirjaamo(at)defmin.fi
ersätt (at) med tecknet @

 

www.defmin.fi

 


Finansministeriet

 

Besöksadress: Snellmansgatan 1 A, Helsingfors

Postadress: PB 28, 00023 Statsrådet

 

Växel: 0295 530 001

Fax: 09-1603 3123

 

E-post: förnamn.efternamn@vm.fi

Registratorskontorets e-post: valtiovarainministerio(at)vm.fi
ersätt (at) med tecknet @

 

www.finansministeriet.fi

 


Undervisnings- och kulturministeriet

 

Besöksadress: Sjötullsgatan 10, Helsingfors (registratorskontoret),

Sjötullsgatan 1, Helsingfors

Postadress: PB 29, 00023 Statsrådet

 

Växel: 0295 330 004

Fax: 09-135 9335

 

E-post: förnamn.efternamn@minedu.fi

Registratorskontorets e-post: kirjaamo(at)minedu.fi
ersätt (at) med tecknet @

 

www.minedu.fi

 


Jord- och skogsbruksministeriet

 

Besöksadress: Regeringsgatan 3 A, Helsingfors

Postadress: PB 30, 00023 Statsrådet

 

Växel: 0295 16001

Fax: 09-1605 4202

 

E-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

Registratorskontorets e-post: kirjaamo.mmm(at)mmm.fi
ersätt (at) med tecknet @

 

www.mmm.fi/sv

 


Kommunikationsministeriet

 

Besöksadress: Södra esplanaden 16, Helsingfors

 

Postadress: PB 31, 00023 Statsrådet

 

Växel: 0295 16001

Fax: 09-1602 8596

 

E-post: förnamn.efternamn@lvm.fi

Registratorskontorets e-post: kirjaamo(at)lvm.fi
ersätt (at) med tecknet @

 

www.lvm.fi/web/sv

 


Arbets- och näringsministeriet

 

Besöksadress: Alexandersgatan 4, Helsingfors

(näringsminister, kanslichef, registratorskontoret),

Södra esplanaden 4, Helsingfors (arbetsminister)

Postadress: PB 32, 00023 Statsrådet

 

Växel: 0295 060 000

Fax: 09-1606 2160

 

E-post: förnamn.efternamn@tem.fi

Registratorskontorets e-post: kirjaamo(at)tem.fi
ersätt (at) med tecknet @

 

www.tem.fi

 


Social- och hälsovårdsministeriet

 

Besöksadress: Sjötullsgatan 8, Helsingfors

Postadress: PB 33, 00023 Statsrådet

 

Växel: 0295 16001

Fax: 09-698 0709

 

E-post: förnamn.efternamn@stm.fi

Registratorskontorets e-post: kirjaamo(at)stm.fi
ersätt (at) med tecknet @

 

www.stm.fi/sv/

 


Miljöministeriet

 

Besöksadress: Kaserngatan 25, Helsingfors

Postadress: PB 35, 00023 Statsrådet

 

Växel: 0295 250 000

Fax: 09-1603 9320

 

E-post: förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Registratorskontorets e-post: kirjaamo.ym(at)ymparisto.fi
ersätt (at) med tecknet @

 

www.ym.fi/sv-FI