Ministeriöt

Suomessa on 12 ministeriötä. Kukin ministeriö vastaa toimialallaan valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelusta ja hallinnon toiminnasta. Ministeriöiden toimialoista säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä ja tehtävistä ministeriöistä annetuissa asetuksissa.

 

Ministeriöissä työskentelee yhteensä noin 4 200 henkilöä.

 

Ministeriöiden verkkosivut

Valtioneuvoston kanslia

www.vnk.fi

Ulkoasiainministeriö

formin.finland.fi

Oikeusministeriö

www.om.fi

Sisäministeriö

www.intermin.fi

Puolustusministeriö

www.defmin.fi

Valtiovarainministeriö

www.vm.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

www.minedu.fi

Maa- ja metsätalousministeriö

www.mmm.fi

Liikenne- ja viestintäministeriö

www.lvm.fi

Työ- ja elinkeinoministeriö

www.tem.fi

Sosiaali- ja terveysministeriö

www.stm.fi

Ympäristöministeriö

www.ym.fi