Statsminister Jyrki Katainen

Jyrki Katainen

Statsminister 22.6.2011–

Partiordförande, magister i samhällsvetenskaper, riksdagsledamot

Samlingspartiet

Födelsedatum och födelseort: 14.10.1971 Siilinjärvi

Hemort: Esbo

 

Personalia

Bilder

 

Statsministerns sekreterare

Ilse Mattlin

tfn 09-1602 2001

fax 09-1602 2130

Kontaktinformation

Statsrådets kansli

Snellmansgatan 1 A, Helsingfors

PB 23, 00023 Statsrådet

förnamn.efternamn@vnk.fi

vnk.fi

Statssekreterare

Olli-Pekka Heinonen

tfn 0295 160 280

Specialmedarbetare

Politisk specialmedarbetare

Sirkku Linna

tfn 0295 160 296

 

Specialmedarbetare (pressrelationer)

Juha Kirstilä

tfn 0295 160 309

 

Specialmedarbetare (internationella frågor)

Antti Vänskä

tfn 0295 160 306

 

Specialmedarbetare (EU-ärenden)

Pasi Rajala

tfn 0295 160 311

 

Specialmedarbetare (finanspolitik)

Joonas Turunen

tfn 0295 160 292

 

Specialmedarbetare (riksdagsärenden)

Antti Häkkänen

tfn 0295 160 395