Ministrarnas specialmedarbetare

Specialmedarbetarna är ministrarnas politiska medarbetare. Statsministern och de ministrar som är ordförande för sitt parti har flera medarbetare, de övriga ministrarna en. Dessutom finns det specialmedarbetare för olika ministergrupper.

 


 

Statsminister Alexander Stubb

 

Specialmedarbetare (ministergruppen) Juho Romakkaniemi

tfn 0295 160 296

 

Specialmedarbetare (pressrelationer) Pete Pokkinen

tfn 0295 160 309

 

Specialmedarbetare (internationella frågor, tjänstemannasekreterare) Anna-Kaisa Heikkinen

tfn 0295 160 306

 

Specialmedarbetare (EU-ärenden) Lauri Tierala

tfn 0295 160 311

 

Specialmedarbetare (finanspolitik) Joonas Turunen

tfn 0295 160 292

 

Specialmedarbetare (riksdagsärenden) Suvi Aherto

tfn 0295 160 395

 

Statsrådets kansli

PB 23, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@vnk.fi

 


Finansminister Antti Rinne

 

Specialmedarbetare (ministergruppen) Jyrki Konola

tfn 0295 530 321

 

Tjänstemannasekreterare (EU-ärenden) Kaisa Korhonen

tfn 0295 530 602

 

Specialmedarbetare (finanspolitik) Joonas Rahkola

tfn 0295 530 518

 

Specialmedarbetare (pressrelationer) Paavali Kukkonen

tfn 0295 530 411

 

Specialmedarbetare (riksdagsärenden) Sonja Kekkonen

tfn 0295 530 680

 

Finansministeriet

PB 28, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@vm.fi

 


Utrikesminister Erkki Tuomioja

 

Specialmedarbetare Tarja Kantola

tfn 0295 351 799

 

Pressattaché Tero Shmeikka

tfn 0295 351 508

 

Utrikesministeriet

PB 176, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@formin.fi

 


Europa- och utrikeshandelsminister Lenita Toivakka

 

Specialmedarbetare Pasi Rajala

tfn 0295 351 778

 

Pressattaché Miika Tomi

tfn 0295 352 050

 

Utrikesministeriet

PB 413, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@formin.fi

 


Utvecklingsminister Pekka Haavisto

 

Specialmedarbetare Ville Hulkkonen (ägarstyrning)

tfn 0295 160 158

 

Specialmedarbetare Johanna Sumuvuori

tfn 0295 160 143

 

Pressattaché Joel Linnainmäki

tfn 0295 350 921

 

Pressattaché, tjänstemannasekreterare (ägarstyrning) Riikka Kämppi

tfn 0295 160 179, 040 572 9733

 

Utrikesministeriet

PB 176, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@formin.fi

 


Justitieminister Anna-Maja Henriksson

 

Specialmedarbetare Mia Wikström

tfn 0295 150 300

 

Specialmedarbetare Otto Andersson

tfn 0295 150 255

 

Justitieministeriet

PB 25, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@om.fi

 


Inrikesminister Päivi Räsänen

 

Specialmedarbetare Niklas Andersson

tfn 0295 418 806

 

Specialmedarbetare Sonja Falk

tfn 0295 418 835

 

Specialmedarbetare Markus Kalmi

tfn 0295 418 807

 

Inrikesministeriet

PB 26, 00023 Statsrådet

E-post:  förnamn.efternamn@intermin.fi

 


Försvarsminister Carl Haglund

 

Specialmedarbetare (pressrelationer) Patrik Gayer

tfn 09 1608 8106

 

Specialmedarbetare Malin Brännkärr

tfn 0295 140 104

 

Specialmedarbetare Åsa Gustafsson

tfn 0295 140 114

 

Försvarsministeriet

PB 31, 00131 Helsingfors

E-post: förnamn.efternamn@defmin.fi

 


Undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru

 

Specialmedarbetare Esa Suominen

tfn 0295 330 132

 

Undervisnings- och kulturministeriet

PB 29, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@minedu.fi

 

Specialmedarbetare Antton Rönnholm

tfn 0295 342 676

 

Specialmedarbetare Jouni Parkkonen

tfn 040 593 3338

jouni.parkkonen@minedu.fi

 

Kommunikationsministeriet

PB 31, 00023 Statsrådet

förnamn.efternamn@lvm.fi

 


Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo

 

Specialmedarbetare Tiina Rytilä

tfn 0295 162 132

 

Jord- och skogsbruksministeriet

PB 30, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

 


Trafik- och kommunminister Paula Risikko

 

Specialmedarbetare Antti Häkkänen

tfn 0295 530 228

 

Finansministeriet

PB 28, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@vm.fi

 

Specialmedarbetare Juuso Rönnholm

tfn 0295 342 325

 

Kommunikationsministeriet

PB 31, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@lvm.fi


Näringsminister Jan Vapaavuori

 

Specialmedarbetare Laura Manninen

tfn 0295 063 533

 

Arbets- och näringsministeriet

PB 32, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@tem.fi

 


Arbetsminister Lauri Ihalainen

 

Specialmedarbetare Jenni Karjalainen

tfn 0295 060 140

 

Arbets- och näringsministeriet

PB 32, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@tem.fi

 


Social- och hälsovårdsminister Laura Räty

 

Specialmedarbetare Ville Sipiläinen

tfn 0295 163 107

 

Social- och hälsovårdsministeriet

PB 33, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@stm.fi

 


Omsorgsminister Susanna Huovinen

 

Specialmedarbetare Laura Lindeberg

tfn 0295 163 110

 

Social- och hälsovårdsministeriet

PB 33, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@stm.fi

 


Miljöminister Ville Niinistö

 

Specialmedarbetare Timo Juurikkala

tfn 0295 250 109

 

Specialmedarbetare Emma Kari

tfn 0295 250 076

 

Specialmedarbetare Erkki Perälä

tfn 050 452 0397

 

Miljöministeriet

PB 35, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@ymparisto.fi

 


Kultur- och bostadsminister Pia Viitanen

 

Specialmedarbetare Tanja Sippola-Alho

tfn 0295 250 220

 

Miljöministeriet

PB 35, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@ymparisto.fi