Aktuellt

EU skärper sina åtgärder mot Ryssland

De sanktioner som Europeiska unionen vidtar mot Ryssland trädde i kraft den 12 september. Besluten utgår från den linje som Europeiska rådet fastställde den 30 augusti. Begränsningarna gäller kapitalmarknaden, handeln med försvarsutrustning, produkter med dubbla användningsområden och känslig teknologi. Samtidigt utvidgar EU förteckningen över personer som beläggs med personliga reserestriktioner och frysning av tillgångar.

 

EU har förutsatt att Ryssland omedelbart drar tillbaka sina vapen och trupper från Ukrainas territorium och stöder en politisk lösning som respekterar Ukrainas självständighet och territoriella integritet. EU anser att Ryssland ännu inte har gjort tillräckligt för att främja en förhandlingslösning på krisen i Ukraina.

Läs mera


Minister Toivakka till Strasbourg

Europa- och utrikeshandelsminister Lenita Toivakka besöker Europaparlamentet i Strasbourg den 16 september. Under sitt besök träffar minister Toivakka bl.a. Europaparlamentets generalsekreterare Klaus Welle, ordföranden för utskottet för internationell handel Bernd Lange, EPP-gruppens ordförande Manfred Weber, finländska ledamöter i Europaparlamentet och särskilt parlamentsledamöter som fokuserar på små och medelstora företags verksamhet.

Läs mera

 

 

EU-ministerutskottet

Regeringens EU-ministerutskott sammanträder varje vecka, i allmänhet på fredagen, för att behandla aktuella EU-frågor som är viktiga i politiskt, ekonomiskt eller juridiskt hänseende. En förteckning över de ärenden som ministerutskottet ska behandla publiceras på eftermiddagen dagen före mötet.

 

EU-ministerutskottets ärenden (på finska)

 

Regeringens EU-redogörelse

Regeringen godkände den 13 juni 2013 en EU-redogörelse, där regeringen definierar sin EU-politiska linje och avger sina svar på frågor som gäller EU:s framtid. Finland förbundit sig till euron som gemensam valuta samt till att stärka den ekonomiska och monetära unionen och stöder en tätare integration i Europa.

 

Redogörelsen