Aktuellt

EU:s råd för utrikes frågor sammanträder i ett extra möte

Europeiska unionens råd för utrikes frågor sammanträder i ett extra möte den 15 augusti i Bryssel. Från Finland deltar utvecklingsminister Pekka Haavisto. Teman för rådet för utrikesfrågor är läget i Irak, Mellanöstern, Libyen och Ukraina. På mötet behandlas framför allt det humanitära läget och behovet av hjälp inom dessa områden.

Läs mera


Statsminister Stubb: EU:s sanktioner mot Ryssland nödvändiga i detta läge

Med bemyndigande av Europeiska rådet har EU:s kommitté för de ständiga representanterna (Coreper) kommit överens om nya restriktiva åtgärder mot Ryssland tisdagen den 29 juli. Åtgärderna berör de fyra sektorer som EU:s utrikesministrar beslutade om vid sitt möte för en vecka sedan.

 

"Det har inte skett någon lindring av krisen i östra Ukraina, trots att man försökt finna en förhandlingslösning på den. På grund av situationen hade EU-länderna inga andra alternativ än att utöka sanktionerna. Europeiska rådet förutsatte i sina slutsatser i slutet av juni åtgärder av Ryssland för att stabilisera läget i Ukraina, men Ryssland har inte bidragit till en positiv utveckling av situationen. Det är beklagligt att unionen är tvungen att införa nya åtgärder mot Ryssland, men det var i detta läge också nödvändigt. Givetvis fortsätter vi med att aktivt påverka både på EU-nivå och i bilaterala diskussioner för att finna en lösning på krisen", konstaterar Stubb.

Läs mera

 

EU-ministerutskottet

Regeringens EU-ministerutskott sammanträder varje vecka, i allmänhet på fredagen, för att behandla aktuella EU-frågor som är viktiga i politiskt, ekonomiskt eller juridiskt hänseende. En förteckning över de ärenden som ministerutskottet ska behandla publiceras på eftermiddagen dagen före mötet.

 

EU-ministerutskottets ärenden (på finska)

 

Regeringens EU-redogörelse

Regeringen godkände den 13 juni 2013 en EU-redogörelse, där regeringen definierar sin EU-politiska linje och avger sina svar på frågor som gäller EU:s framtid. Finland förbundit sig till euron som gemensam valuta samt till att stärka den ekonomiska och monetära unionen och stöder en tätare integration i Europa.

 

Redogörelsen