Aktuellt

Målen för Finlands EU-politik: konkurrenskraft, fungerande lagstiftning och en externt starkare union

De strategiska målen för Finlands EU-politik 2015 är konkurrenskraft som stärker tillväxt och sysselsättning, fungerande lagstiftning och en externt starkare union. Regeringen fastställer årligen de viktigaste frågorna inom EU-politiken. Det kommande året präglas av att Europeiska unionens institutioner inleder sitt egentliga arbete i ny sammansättning och att institutionernas inbördes förhållande definieras.

Läs mera

Promemoria om de strategiska målen för Finlands EU-politik (endast på finska) 


Mjölksektorn får EU-stöd på grund av exportkrisen

Enligt ett meddelande i dag från EU:s jordbruskommissionär Phil Hogan får finska mjölkproducenter, som drabbats av Rysslands importförbud, 10,7 miljoner euro i EU-stöd.

 

– Det här är goda nyheter, säger jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo. – Stödet är ett viktigt tillägg till det nationella krisstödet på 22,5 miljoner euro som till största delen går till mjölksektorn.

Läs mera

 

 

EU-ministerutskottet

Regeringens EU-ministerutskott sammanträder varje vecka, i allmänhet på fredagen, för att behandla aktuella EU-frågor som är viktiga i politiskt, ekonomiskt eller juridiskt hänseende. En förteckning över de ärenden som ministerutskottet ska behandla publiceras på eftermiddagen dagen före mötet.

 

EU-ministerutskottets ärenden (på finska)

 

Regeringens EU-redogörelse

Regeringen godkände den 13 juni 2013 en EU-redogörelse, där regeringen definierar sin EU-politiska linje och avger sina svar på frågor som gäller EU:s framtid. Finland förbundit sig till euron som gemensam valuta samt till att stärka den ekonomiska och monetära unionen och stöder en tätare integration i Europa.

 

Redogörelsen