Aktuellt

Justitieministrar diskuterar framtiden för EU:s rättsliga område i Helsingfors

Statsminister Jyrki Katainen och justitieminister Anna-Maja Henriksson har tillsammans kallat justitieministrar från andra EU-länder till ett informellt möte i Helsingfors den 28 april för att diskutera framtiden för ett europeiskt område med rättvisa.

 

På eftermiddagen får allmänheten ta del av diskussionen på ett öppet seminarium som behandlar framtiden för Europeiska unionens område med rättvisa, de grundläggande rättigheterna, rättsstatsprincipen och arbetet mot korruption. Seminariet ordnas måndagen den 28 april kl. 14.15–16.15 i Helsingfors universitets Solennitetssal. Alla deltagare ska anmäla sig senast den 23 april.

Läs mera

Inbjudan och instruktioner för anmälan  


Europaparlamentsvalet den 25 maj 2014

Val till Europaparlamentet förrättas i alla EU-medlemsstater den 22–25 maj 2014. I valet utses sammanlagt 751 ledamöter från 28 medlemsstater till Europaparlamentet för nästa femårsperiod.

I Finland är valdagen söndagen den 25 maj. Från Finland utses 13 ledamöter.

Läs mera

 

EU-ministerutskottet

Regeringens EU-ministerutskott sammanträder varje vecka, i allmänhet på fredagen, för att behandla aktuella EU-frågor som är viktiga i politiskt, ekonomiskt eller juridiskt hänseende. En förteckning över de ärenden som ministerutskottet ska behandla publiceras på eftermiddagen dagen före mötet.

 

EU-ministerutskottets ärenden (på finska)

 

Regeringens EU-redogörelse

Regeringen godkände den 13 juni en EU-redogörelse, där regeringen definierar sin EU-politiska linje och avger sina svar på frågor som gäller EU:s framtid. Finland förbundit sig till euron som gemensam valuta samt till att stärka den ekonomiska och monetära unionen och stöder en tätare integration i Europa.

 

Redogörelsen