Aktuellt

Statsminister Stubb diskuterade med Ukrainas president Porosjenko

Statsminister Alexander Stubb och Ukrainas president Petro Porosjenko hade ett telefonsamtal tisdagen den 22 juli. Diskussionen, som fördes på initiativ av Stubb, gällde det aktuella läget i Ukraina. Stubb och Porosjenko konstaterade att nedskjutningen av det malaysiska passagerarflygplanet torsdagen den 17 juli var en vändpunkt i krisen i Ukraina.

 

"Det är nödvändigt att söka en förhandlingslösning på krisen i Ukraina. Ryssland måste bära sitt ansvar för att snabbt lugna ner situationen i östra Ukraina, det var president Porosjenko och jag ense om. Finland fortsätter med sitt påverkansarbete för att lösa krisen, både på EU-nivå och genom bilaterala diskussioner", konstaterar Stubb.

Läs mera


Minister Lenita Toivakka deltar i rådet för allmänna frågor

Europa- och utrikeshandelsminister Lenita Toivakka deltar i rådet för allmänna frågor i Bryssel onsdagen den 23 juli. Teman för mötet är programmet för Italiens ordförandeskap, effektivisering av genomförandet av Europeiska rådets slutsatser, halvtidsutvärdering av Europa 2020-strategin och Litauens anslutning till euroområdet den 1 januari 2015.

Läs mera

 

EU-ministerutskottet

Regeringens EU-ministerutskott sammanträder varje vecka, i allmänhet på fredagen, för att behandla aktuella EU-frågor som är viktiga i politiskt, ekonomiskt eller juridiskt hänseende. En förteckning över de ärenden som ministerutskottet ska behandla publiceras på eftermiddagen dagen före mötet.

 

EU-ministerutskottets ärenden (på finska)

 

Regeringens EU-redogörelse

Regeringen godkände den 13 juni 2013 en EU-redogörelse, där regeringen definierar sin EU-politiska linje och avger sina svar på frågor som gäller EU:s framtid. Finland förbundit sig till euron som gemensam valuta samt till att stärka den ekonomiska och monetära unionen och stöder en tätare integration i Europa.

 

Redogörelsen