Aktuellt

Ihalainen: Utstationerade arbetstagares ställning förbättras genom nytt EU-direktiv

Arbetsminister Lauri Ihalainen är nöjd med att Europaparlamentet vid sitt plenarsammanträde den 16 april 2014 antog direktivet om genomförande av direktivet om utstationering av arbetstagare. Därigenom säkerställs det att arbetsgivarna följer arbetsvillkoren för utstationerade arbetstagare i praktiken.

- Genomförandedirektivet är ett betydande framsteg när det gäller att förbättra arbetstagarnas rättigheter. Tack vare direktivet effektiviseras övervakningen av arbetstagarnas arbetsvillkor, understryker minister Ihalainen.

Läs mera


Europaparlamentsvalet den 25 maj 2014

Val till Europaparlamentet förrättas i alla EU-medlemsstater den 22–25 maj 2014. I valet utses sammanlagt 751 ledamöter från 28 medlemsstater till Europaparlamentet för nästa femårsperiod.

I Finland är valdagen söndagen den 25 maj. Från Finland utses 13 ledamöter.

Läs mera

 

EU-ministerutskottet

Regeringens EU-ministerutskott sammanträder varje vecka, i allmänhet på fredagen, för att behandla aktuella EU-frågor som är viktiga i politiskt, ekonomiskt eller juridiskt hänseende. En förteckning över de ärenden som ministerutskottet ska behandla publiceras på eftermiddagen dagen före mötet.

 

EU-ministerutskottets ärenden (på finska)

 

Regeringens EU-redogörelse

Regeringen godkände den 13 juni en EU-redogörelse, där regeringen definierar sin EU-politiska linje och avger sina svar på frågor som gäller EU:s framtid. Finland förbundit sig till euron som gemensam valuta samt till att stärka den ekonomiska och monetära unionen och stöder en tätare integration i Europa.

 

Redogörelsen