Aktuellt

Statsminister Stubb betonade ren teknik och arktiskt samarbete i sitt tal vid ASEM-mötet

Statsminister Alexander Stubb deltar i ASEM-toppmötet mellan stats- och regeringscheferna i de europeiska länderna och de asiatiska länderna i Milano den 16-17 oktober. På torsdagen var statsministern, vid sidan av Japans premiärminister Shinzo Abe, Frankrikes president François Hollande och Kinas premiärminister Li Keqiang, huvudtalare vid det första mötet med ekonomi som tema.

 

"Vår värld är global men i dagens läge granskas ärenden ofta ur en mycket snäv, lokal aspekt. Med tanke på världshandeln är det av högsta prioritet att vi kan lösa upp knuten i de fastkörda WTO-förhandlingarna" säger statsminister Stubb.

Läs mera


Sveriges statsminister Löfven till Finland

Sveriges nye statsminister Stefan Löfven träffar statsminister Alexander Stubb i Helsingfors måndagen den 20 oktober. Mötet fokuserar på EU-teman, bl.a. klimat- och energipaketet 2030 och energiunionen.

 

I fråga om ekonomin diskuteras främjandet av tillväxten, framför allt EU:s inre marknad, handelsavtalen och Europeiska kommissionens investeringspaket.

Läs mera

 

 

EU-ministerutskottet

Regeringens EU-ministerutskott sammanträder varje vecka, i allmänhet på fredagen, för att behandla aktuella EU-frågor som är viktiga i politiskt, ekonomiskt eller juridiskt hänseende. En förteckning över de ärenden som ministerutskottet ska behandla publiceras på eftermiddagen dagen före mötet.

 

EU-ministerutskottets ärenden (på finska)

 

Regeringens EU-redogörelse

Regeringen godkände den 13 juni 2013 en EU-redogörelse, där regeringen definierar sin EU-politiska linje och avger sina svar på frågor som gäller EU:s framtid. Finland förbundit sig till euron som gemensam valuta samt till att stärka den ekonomiska och monetära unionen och stöder en tätare integration i Europa.

 

Redogörelsen