29.8.14

Pääministeri Stubb osallistuu ylimääräiseen Eurooppa-neuvoston kokoukseen

Pääministeri Alexander Stubb osallistuu lauantaina 30. elokuuta Brysselissä pidettävään ylimääräiseen Eurooppa-neuvoston kokoukseen. Kokouksessa käsitellään Euroopan unionin nimityskysymyksiä ja ajankohtaisia kansainvälisiä asioita.

Nimitysten lisäksi päämiehet keskustelevat Ukrainan tilanteesta sekä Irakista ja Gazasta.

 

28.8.14

Hallitus päätti vuoden 2015 talousarvioesityksestä

Hallitus on sopinut vuoden 2015 budjettiesityksestä. Esitys perustuu keskeisiltä osin ratkaisuihin, jotka tehtiin julkisen talouden suunnitelmassa viime keväänä ja hallitusohjelmassa kesäkuussa. Budjettiriihessä sovittiin myös lisäbudjettiesityksestä vuodelle 2014 ja päätettiin rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanon vahvistamisesta.

Hallitus päätti budjettineuvottelussaan myös toimista rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanon vahvistamiseksi sekä metropolihallinnon jatkolinjauksista.

 

27.8.14

Budjettineuvottelut käynnistyivät Säätytalossa keskiviikkona - Venäjä-pakoteselvitys julki

Hallitus kuuli keskiviikkona 27. elokuuta asiantuntijoiden arvioita Suomen taloustilanteesta sekä EU:n Venäjä-pakotteiden ja Venäjän vastapakotteiden taloudellisista vaikutuksista. Hallitusryhmien puheenjohtajat jatkoivat neuvotteluja budjetista iltapäivällä.

Pakotevaikutuksia selvittäneen työryhmän raportissa arvioidaan, että suorat vaikutukset Venäjän ja sen kauppakumppaneiden kokonaistaloudelliseen aktiviteettiin ovat vähäisiä. Venäjän talouskasvu on hidastunut pakotteista riippumattomista syistä jo vuodesta 2013 alkaen, mikä on heijastunut Suomen talouskehitykseen.

 

28.8.14

Komissiolta ensimmäiset ehdotukset maitosektorin tukitoimiksi

Euroopan komissio on tänään ilmoittanut esittävänsä ensi tiistaina kokoontuvan maidon hallintokomitean päätettäväksi yksityisen varastoinnin tukipaketin Venäjän vastapakotteista kärsivien jäsenmaiden maitotuotteille. Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo on tyytyväinen komission aikeeseen.

"Nämä komissiolle esittämäni tukitoimet ovat tervetulleita ja luovat vakautta Euroopan tasolla. Ensi viikolla jatkamme komission ja muiden Euroopan maatalousministerien kanssa keskustelua siitä, miten tukitoimia voitaisiin kohdistaa suoraan maataloustuottajille", ministeri Orpo toteaa.

 

28.8.14

Hylkäävien etuuspäätösten perustelut tarkentumassa

Sosiaalivakuutusetuuksista annettavien hylkäävien päätösten perusteluista tulisi jatkossa nykyistä paremmin käydä ilmi, miksi haettu etuus on evätty. Silloin kun kielteinen päätös perustuu erityisesti lääketieteellisiin seikkoihin, perusteluihin olisi kirjattava, mitkä asiat ovat vaikuttaneet tapauksen arviointiin ja mitä johtopäätöksiä niiden perusteella on tehty.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 28. elokuuta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015.

 

28.8.14

Hallitus antoi esityksen konsulipalvelulain muuttamisesta

Hallitus antoi 28. elokuuta eduskunnalle esityksen laiksi konsulipalvelulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksen tavoitteena on mahdollistaa konsulipalveluiden järjestäminen Suomen edustustoverkossa ulkomailla joustavammin tarpeen ja kysynnän mukaan.

"Valtioneuvoston eduskunnalle nyt antama lakiesitys mahdollistaa ulkoministeriön konsulipalveluiden merkittävän kehittämisen. Lakiehdotus on tämän hallituskauden merkittävin ulkoministeriön hallinnonalan oman toiminnan järjestämistä kehittävä uudistus", ulkoministeri Erkki Tuomioja toteaa.

 

28.8.14

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeutta vahvistetaan

Hallitus esittää uutta lakia, jolla vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeutta ja vähennetään rajoitustoimenpiteiden käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Samalla turvataan perustuslain mukainen välttämätön hoito ja huolenpito sekä parannetaan henkilöstön oikeusturvaa täsmentämällä toiminnan rajoja.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle 28. elokuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.11.2014.

 

28.8.14

Lainsäädäntöä voimakeinojen käytöstä siviilikriisinhallinnassa selkeytetään

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laeiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta. Esityksen tarkoituksena on selkiyttää kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön oikeudellista asemaa voimankäyttövälineiden kantamisen, voimakeinojen käytön ja hätävarjelun osalta.

Siviilikriisinhallinnassa toimintaympäristöt ovat yhä haastavampia ja operaatioissa työskentelevillä asiantuntijoilla tulee olla asianmukaiset turvallisuusjärjestelyt tukenaan. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2014.