Aktuellt i ministerierna

Ministerierna publicerar på sina webbsidor information om lagstiftningsprojekt som är under beredning och om andra utvecklingsprojekt. I databasen Finlex finns på finska regeringspropositioner som är under behandling. Information om ministeriernas projekt finns också i statsrådets projektregister.

 

Statsrådets kansli

Utrikesministeriet

Justitieministeriet

Inrikesministeriet

Försvarsministeriet

Finansministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet

Kommunikationsministeriet

Arbets- och näringsministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet

Miljöministeriet