Lediga arbetsplatser vid ministerierna

Ministerierna publicerar information om lediga tjänster och uppdrag på sina webbsidor:

 

Statsrådets kansli

Utrikesministeriet

Justitieministeriet

Inrikesministeriet

Försvarsministeriet

Finansministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet

Kommunikationsministeriet

Arbets- och näringsministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet

Miljöministeriet


 

Valtiolle.fi

 

Valtiolle.fi ger information om staten som arbetsgivare och handleder dig i hur man söker anställning hos staten. Webbplatsen upprätthålls av finansminsteriet och Statskontoret. På webbplatsen finns även Heli-jobbsökningstjänsten, där du kan bekanta dig med och söka lediga tjänster eller lämna in en öppen ansökan.  Platsvakten hjälper dig med att följa med vilka tjänster som blir lediga.

 

Valtiolle.fi