Aktuellt

30.7.14

Statsminister Stubb: EU:s sanktioner mot Ryssland nödvändiga i detta läge

Med bemyndigande av Europeiska rådet har EU:s kommitté för de ständiga representanterna (Coreper) kommit överens om nya restriktiva åtgärder mot Ryssland. Åtgärderna berör de fyra sektorer som EU:s utrikesministrar beslutade om vid sitt möte för en vecka sedan.

"Det har inte skett någon lindring av krisen i östra Ukraina, trots att man försökt finna en förhandlingslösning på den. På grund av situationen hade EU-länderna inga andra alternativ än att utöka sanktionerna. Europeiska rådet förutsatte i sina slutsatser i slutet av juni åtgärder av Ryssland för att stabilisera läget i Ukraina, men Ryssland har inte bidragit till en positiv utveckling av situationen. Det är beklagligt att unionen är tvungen att införa nya åtgärder mot Ryssland, men det var i detta läge också nödvändigt. Givetvis fortsätter vi med att aktivt påverka både på EU-nivå och i bilaterala diskussioner för att finna en lösning på krisen", konstaterar Stubb.

 

25.7.14

Riksdagsledamot Mari Kiviniemi blir vice generalsekreterare i OECD

Riksdagsledamot Mari Kiviniemi utnämndes med ett beslut av OECD:s råd den 25 juli till organisationens vice sekreterare för två år.

Kiviniemi är den första finländaren som utnämns till vice generalsekreterare under Finlands 45 år som medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), som har sitt säte i Paris. "Utnämningen visar att Finland har goda kandidater att erbjuda för många slags internationella uppgifter där konkurrensen är hård och där det ofta är svårt för små länder att bli valda", konstaterade utrikesminister Erkki Tuomioja.

 

25.7.14

För bärplockare öppnades en infopunkt

Arbets- och näringsministeriet utsåg fr.o.m. 21.7.2014 Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå till ansvarig för allmän rådgivning, kundvägledning och kundkommunikation för utländska bärplockare, i samarbete med olika myndigheter.

 

24.7.14

Statsminister Stubb diskuterade situationen i Ukraina med premiärminister Medvedev

Statsminister Alexander Stubb och Rysslands premiärminister Dmitrij Medvedev hade ett telefonsamtal torsdagen den 24 juli 2014 på initiativ av Finland. Diskussionen fördes i en öppen och god anda och gällde situationen i Ukraina efter nedskjutningen av det malaysiska passagerarflygplanet samt EU:s reaktion på händelsen.

Stubb och Medvedev konstaterade att nedskjutningen var en stor tragedi och att en grundlig utredning av händelsen är nödvändig. Båda framförde sina kondoleanser med anledning av det skedda. Stubb och Medvedev var eniga om att den lokala konflikten i och med planolyckan blev europeisk.

 

24.7.14

Två finländska biståndsarbetare dödades idag i Herat, västra Afghanistan

Utrikesministeriet har varit i kontakt med de avlidnas anhöriga och arbetsgivare och framfört sina kondoleanser.

Finländarna arbetade med organisationen International Assistance Missions projekt. Organisationen samarbetar med finska frivilligorganisationer i Afghanistan.

 

24.7.14

Statsministerns kondoleanser till de i Afghanistan dödade finländarnas anhöriga

Statsminister Alexander Stubb framför sina kondoleanser till familj, anhöriga och vänner till de finländska biståndsarbetare som dödats i Afghanistan.

Det som har skett är en stor tragedi. Det viktigaste i denna situation är att stödja offrens närstående. Finland kräver att det görs en grundlig undersökning av fallet, så att de skyldiga kan gripas och ställas inför rätta. Finland måste också bedöma säkerhetsläget i Afghanistan", konstaterar statsminister Stubb.