Aktuellt

24.11.14

Finland deltog i Natos övning Cyber Coalition 2014

I egenskap av partnerskapsland deltog Finland för fjärde gången i Natos årliga övning Cyber Coalition 2014 (CC14) i Tartu den 17 - 21 november 2014. I övningen deltog 26 Nato-medlemsländer och 5 länder som ingår i partnerskap för fred.

CC14-övningen var en cybersäkerhetsövning, vars syfte var att bemöta olika cyberstörningar samt säkerställa en skarvfri informationsgång mellan de olika aktörerna i situationer där det förekommer cyberstörningar.

 

24.11.14

Sirpa Paatero berömde företagen för deras ansträngningar för hållbara produktionsformer

Ägarstyrningsministern är oroad över de negativa konsekvenserna av reformen av EU:s avfallsdirektiv. Minister Sirpa Paatero, som ansvarar för statens ägarstyrning, berömmer de finländska företagen för deras ansträngningar för hållbara produktionsformer. Enligt Paatero bör man se satsningar på hållbara verksamhetsmetoder i alla faser av affärsverksamhets- och produktionskedjan som en konkurrensstärkande faktor.

"De finländska företagen tar nu målmedvetna steg mot sådana produktionsmetoder och energiformer som är ekologiskt hållbarare. Vi kan vara stolta över denna utveckling", säger minister Paatero.

 

24.11.14

Inrikesministeriet utmanar ministerierna, statens ämbetsverk och räddningsverken att ha utrymningsövning under Brandsäkerhetsveckan

Brandsäkerhetsveckan firas i år den 22 november till den 1 december. Brandsäkerhetsveckan utmanar alla arbetsgemenskaper, skolor, läroinrättningar, daghem, husbolag och familjer att ha brandövning i november - december. Målet är att få privatpersoner och sammanslutningar att hålla en egen brandövning, t.ex. brandsäkerhetskontroll i eget hem eller utrymningsövning.

 

21.11.14

Statsminister Stubb träffade Sydkoreas president och premiärminister i Seoul

Statsminister Stubb träffade Sydkoreas president Park Geun-hye och premiärminister Chung Hong-won i Seoul i Sydkorea. Stubb förde bilaterala diskussioner med presidenten och premiärministern, torsdagen den 20 november.

"I fortsättningen skulle Finland och Sydkorea kunna samarbeta t.ex. när det gäller att utveckla 5G-nätet och vid förberedelserna inför vinter-OS 2018 i Pyeongchang i Sydkorea," sade statsminister Stubb.

 

20.11.14

Hovrätternas system med tillstånd till fortsatt handläggning ska utvidgas

Det föreslås att tillämpningsområdet för systemet med tillstånd till fortsatt handläggning utvidgas. Systemet togs i bruk vid hovrätterna år 2011. Enligt förslaget ska tillståndssystemet bli tillämpligt i alla tvistemål och ansökningsärenden samt i största delen av brottmål. Syftet med den föreslagna reformen är att göra tillståndssystemet klarare och flytta tyngdpunkten i rättegången allt mer tydligt till tingsrättsbehandlingen. Regeringen har överlämnat en proposition beträffande detta till riksdagen.

 

20.11.14

Arbetet med att påskynda miljötillståndsprocesserna framskrider

Statsrådet överlämnade i dag en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och av marktäktslagen. Den andra fasen av revideringen av miljöskyddslagstiftningen bidrar till att miljötillståndsprocesserna påskyndas.

"Den andra fasen av revideringen av miljöskyddslagen syftar till snabbare och smidigare miljötillståndsprocesser. Behandlingen effektiviseras och man undviker anhopningar, utan att det prutas på miljöskyddet. Målet är att kunna rikta myndigheternas resurser på ett vettigare sätt", berättar miljöminister Sanni Grahn-Laasonen.