Aktuellt

27.11.14

Statsminister Stubb träffade ECB:s ordförande Draghi

Statsminister Alexander Stubb träffade Europeiska centralbankens (ECB) ordförande Mario Draghi torsdagen den 27 november. Mötets teman var Europas ekonomi, investeringar och sysselsättning. Statsminister Stubb och ordförande Draghi diskuterade bl.a. kommissionens investeringspaket, utvecklandet av Ekonomiska och monetära unionen samt bankunionen.

 

27.11.14

Ansökan om pass blir lättare

Från och med den 1 december kan passansökan lämnas in elektroniskt utan att behöva besöka polisen. Statsrådet föreslog i dag att lagändringarna ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagarna i morgon den 28 november. Ändringarna gäller passlagen samt lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet.

Sökanden kan i fortsättningen lämna in passansökan och betala behandlingsavgiften i polisens elektroniska tjänster.

 

27.11.14

Statsrådet beviljade 28 kommuner prövningsberoende höjning av statsandelen

Statsrådet beviljade torsdagen den 27 november de prövningsberoende statsandelarna för innevarande år. 28 kommuner understöds med sammanlagt 20 miljoner euro.

Prövningsberoende höjning av statsandelen kan beviljas kommuner som på grund av exceptionella eller tillfälliga kommunalekonomiska problem behöver tilläggsunderstöd. Lokala omständigheter kan också tas i beaktande.

 

27.11.14

Invånarnas möjligheter till inflytande och kommunens skötsel av ekonomin i fokus för kommunallagen

Den nya kommunallagen främjar förverkligandet av kommuninvånarnas självstyre samt deltagnings- och påverkningsmöjligheter, liksom även planmässigheten hos kommunens verksamhet och den ekonomiska uthålligheten. Lagen tar omfattande hänsyn till kommunens verksamhet. Kommunens verksamhet bör styras ur helhetsperspektiv oberoende av om uppgifter sköts i kommunens egna organisationer, av en samkommun, av bolag som ägs av kommunen eller som upphandlade tjänster.

Regeringen utfärdade torsdagen den 27 november sin proposition till en ny kommunallag. Propositionen genomgick dessförinnan en remissbehandling, på basis av vilken finansministeriet kompletterade och ändrade innehållet i propositionen.

 

27.11.14

Nödcentralsverksamheten tryggas genom lagändringar

Statsrådet har i dag till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till ändring av lagen om nödcentralverksamhet. I propositionen föreslås att nödcentralen i fortsättningen kan föra över de nödsamtal som kommer från ett abonnemang eller en utrustning som inte kan identifieras till en separat kö. Med detta avses situationer där samtalen kommer från telefoner utan SIM-kort. Dessutom föreslås att det krävs en förhandsregistrering för att använda den kommande tjänsten för nödtextmeddelande till 112.

Målet är att främja befolkningens säkerhet genom att trygga nödcentralsverksamheten och den optimala användningen av resurserna hos myndigheterna i hjälpkedjan.

 

27.11.14

Statsminister Stubb träffade Sveriges kung och representanter för Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien

Statsminister Alexander Stubb träffade Sveriges kung Carl XVI Gustav och representanter för Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien torsdagen den 27 november i statsrådets festlokal. Under mötet diskuterades Finlands och Sveriges ekonomiska situation och samarbetet mellan länderna. Under sitt besök träffar kung Carl XVI Gustav och representanterna för vetenskapsakademien också republikens president Sauli Niinistö och besöker finländska företag.