Aktuellt

16.9.14

ANM inleder samarbetsförhandlingar vid ministeriet och NTM-centralerna

Regeringens sparbeslut och det minskade tekniska stödet i EU:s strukturfondsfinansiering leder till att samarbetsförhandlingar inleds vid NTM-centralerna och arbets- och näringsministeriet. Sammanlagt omfattas 3 300 arbetstagare av samarbetsförhandlingarna och minskningsbehovet uppskattas till över 700 årsverken.

Samtidigt inleds ett reformarbete vid ministeriet och NTM-centralerna. En reform är nödvändig för att ämbetsverken även i fortsättningen ska kunna erbjuda sina kunder och intressenter den service de behöver i närings-, trafik- och miljöärenden.

 

16.9.14

Social- och hälsovårdsreformen främjar lika tillgång till tjänster och deras kvalitet

Utkastet till lag om ordnandet av social- och hälsovården, som är ute på remiss, ger goda möjligheter att åstadkomma en omfattande och ambitiös helhetsreform av servicesystemet. Om lagutkastet godkänns garanterar detta inte i sig att reformen kommer att lyckas, konstaterar Institutet för hälsa och välfärd i sin förhandsutvärdering som lämnades till social- och hälsovårdsministeriet tisdagen den16 september.

Det att ansvaret för att ordna tjänsterna koncentreras till social- och hälsovårdsområdena främjar enligt förhandsutvärderingen tillgången till tjänster och tjänsternas kvalitet.

 

17.9.14

Minister Toivakka besökte Strasbourg

Europa- och utrikeshandelsminister Lenita Toivakka besökte Europaparlamentet i Strasbourg den 16 september.

Under sitt besök träffade minister Toivakka bl.a. Europaparlamentets generalsekreterare Klaus Welle, ordföranden för utskottet för internationell handel Bernd Lange, EPP-gruppens ordförande Manfred Weber, finländska ledamöter i Europaparlamentet och särskilt parlamentsledamöter som fokuserar på små och medelstora företags verksamhet.

 

15.9.14

Vapaavuori: Beslutsförslag angående komplettering av Fennovoimas och TVO:s principbeslut föreläggs statsrådet på torsdag

Näringsminister Jan Vapaavuori berättade vid en presskonferens i dag att arbets- och näringsministeriet på torsdag, den 18 september 2014, kommer att förelägga statsrådet förslagen till beslut angående Fennovoima Ab:s och Teollisuuden Voima Oyj:s ansökningar om komplettering av principbesluten som lämnades in under våren 2014.

Fennovoima Ab:s ansökan om komplettering av principbeslutet föreslås bli godkänd, men det uppställs som villkor för tillstånd att få uppföra kraftverket att det inhemska innehavet är minst 60 procent. Teollisuuden Voima Oyj:s ansökan om komplettering av principbeslutet genom en förlängning av tidsfristen för principbeslutet föreslås bli avslagen.

 

15.9.14

Statens budgetproposition för 2015 till riksdagen

Måndagen den 15 september överlämnade statsrådet regeringens proposition om statsbudgeten för 2015 till riksdagen.

 

16.9.14

Mässan "Ett öppet Finland 2014" behandlar de möjligheter som öppen information erbjuder

Statsrådets kansli ordnar den 15-16 september tillsammans med sina samarbetspartner storevenemanget "Ett öppet Finland 2014" om de möjligheter som öppen information erbjuder. Enligt statsminister Alexander Stubb, som inviger mässan, är öppen information och dess utnyttjande ett viktigt trumfkort för Finland.

Huvudtalare är den amerikanska, internationellt erkända visionären om öppen information, Beth Simone Noveck och det isländska Piratpartiets alltingsledamot Birgitta Jónsdóttir från Island.