Statsrådets bildbank

Bildbanken innehåller följande bilder av tryckkvalitet: bilder på ministrarna, bilder av statsrådets lokaler samt nyhetsbilder.

 

 

Ministrarna

 

Statsrådets lokaler

 

Nyhetsbilder