Ministeriernas publikationer

Varje ministerium svarar för sin egen publikationsverksamhet. Distributionen och försäljningen av tryckta publikationer varierar ministerievis. Information om hur man beställer publikationer och priser finns på ministeriernas webbsidor.

 

På förfrågningar gällande publikationer svarar ansvarspersonen för publikationsärenden vid varje ministerium. Kontaktinformation finns på ministeriets publikationssidor.

 

Ministeriernas publikationssidor

 

Statsrådets kansli

Utrikesministeriet

Justitieministeriet

Inrikesministeriet

Försvarsministeriet

Finansministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet

Kommunikationsministeriet

Arbets- och näringsministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet

Miljöministeriet